Состоялся финал конкурса чтецов стихотворений Расула Гамзатова на русском языке и языках народов Дагестана.

Итоги конкурса чтецов произведения Р.Гамзатова на русском языке:

  I место – Ацуева Амина Расуловна                      1 нк «Д»

 II место – Исмаилова Патимат Гаджимурадовна  2 нк «А»

                  Махмутилова Разият Ризвановна          2 нк «А»

III место –  Муртазалиева Марьям Мурадовна       3 до «А»

                   Даудова Кистаман Сиражутдиновна     2 гд «А»

                   Гаджиева Самрат Гаджиевна                 3 нк «В»OUFN4844

Итоги конкурса чтецов произведения Р.Гамзатова на языках

                                              народов  Дагестана:

I место – Казимагомедова  Патимат Магомедовна    4 нк «А» (на авар.яз)

                 Саидова Женет Гасановна                           2 нк «Ж» (на дарг.яз)

II место – Амирханов Иса Мухтарович                         1 пи «А» (на авар.яз)

                 Демиляева Патимат Абдулаевна                 1 нк «А» (наавар.яз)

III  место – Джахбарова Хадижат Байбулатовна            3 нк «А» (на кум.яз)

                   Магомедова Халимат Заирбеговна             4 нк «А» (на авар.яз)

WWUG2878